Koronás címer

Közéleti blog. Emlékeztek a címervitára? Nem? Nem baj, a véleményem már ismeritek...

Demokratának lenni

"Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni: nem félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az ellenséges propagandától, a lekicsinyléstől és egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük."

Friss topikok

Linkblog

2013.09.22. 00:11 koronás címer

Párválasztás a Magyar Ifjúság 2012 tanulmány tükrében

Huszonhat éves római katolikus értelmiségi vagyok, Budapesten lakom. Minden héten járok misére, komolyan gondolom a hitem. Teljes munkaidőben dolgozom, de szüleimmel élek, mivel így rengeteg pénzt tudok félretenni.

Alig pár napja jött ki a Magyar Ifjúság 2012 kutatás, mely egy átfogó tanulmány a magyar 15-29 évesekről. Érdeklődve töltöttem le és nyitottam meg, majd az elején található tartalomjegyzéknél beugrott valami.

Van egy epizód az Így jártam anyátokkal című sorozatban, melyben Ted és Barney egy társkereső irodában köt ki. Itt dr. Love kiszámolja, hány potenciális hölgy jöhet szóba Ted számára New Yorkban. Miért ne számolhatnám ki én is, hogy hány potenciális feleségemet ismerhetem meg? Megvan az összes adat amire szükségem van! Így hát nekiveselkedtem.

70 komment

Címkék: katolikus párválasztás Magyar Ifjúság Magyar Ifjúság 2012


2012.08.15. 13:05 koronás címer

Elrabolt magyar terrorelhárítók Szíriában

Egy blog esetében képernyőre lehet vetni azt, ami hivatalosan nem mondható ki, illetve azt, amit a vak is lát. Szíriában két kint dolgozó magyart raboltak el áprilisban. Az erre adott válasz: "A Terrorelhárító Központ (TEK) négyfős egysége több mint egy hete Szíriában tartózkodik, hogy az április 28-ára virradóra elrabolt két magyar nyomára bukkanjon." A kiküldött egység a nyilvánosság felé nem tudott eredményről beszámolni.

Szólj hozzá!

Címkék: emberrablás TEK Szíria


2012.05.17. 02:35 koronás címer

Összefoglaló a magyar középszintű érettségiben fellelhető hibákról

Egy ismerősöm kérdezte meg, mik azok az egyértelmű hibák, melyek az érettségiben találhatóak. Válaszaim a Magyartanárok Egyesületének levele, egy igazgató-helyettes, valamint a saját tapasztalataim alapján fogalmaztam meg. Az Oktatási Hivatal válasza lekezelő, a kérdésekre válasszal nem szolgál. Ez nem is várható el a hivataltól, sokkal inkább hibáinak beismerése, és annak korrigálása.

 

A középszintű magyar érettségi első feladatában „primitív méréstechnikai” hiba van. Eseményeket kell sorrendbe rakni. Ez egy relációs sorrend, mely tranzitív.  „A pontozás 1-7 pontot rendel adni a megfelelő sorszámmal jelzett egyes események számától függően, vagyis elismeri, hogy a helyes sorrend egyes részleteinek felismerése is értékelhető.” A feladat megoldókulcsa viszont nem a relációt értékeli, hanem az adott esemény számszerű sorrendjét, tehát egy válasz csak akkor fogadható el jó megoldásnak, ha pontosan ugyanazon (például negyedik) helyen szerepel a vizsgázó sorrendjében, mint a megoldókulcsban. Ezáltal akár egyetlen hiba, valamint a többi reláció helyessége mellett is nulla pont érhető el a hétből. „Viszont ha kétszer hibáz, adott esetben jobban járhat, mert esetleg újra helyreáll a sorrend és a cellák viszonya...” „ Például a 6.. és 7. esemény sorrendjének felcserélése (5., 3., 1., 2.,  4., 6., 7.) 5 ponttal értékelhető, míg az 1. és 7. esemény sorrendjének felcserélése (6. 4., 2., 3., 5., 7., 1..) 0 pontot érdemel, noha az  utóbbiban valójában a vizsgázó által 2-7-tel jelzett hat esemény sorrendje tökéletes választ ad kérdésre, vagyis 6 pontot érdemelne... Ez az időbeli viszonyokat kereső feladatok megoldókulcsában elkövethető legprimitívebb méréstechnikai hiba igazságtalanul okoz jelentős pontveszteséget a vizsgázóknak, és így az esélyegyenlőség jegyében okvetlen javításra szorul. Az egymást követő állítások közötti sorrendi reláció felismerése érdemel egy-egy pontot, nem pedig a leírt és az útmutatóban megadott sorszámok egyezése.”

 

Az érettségi első feladatában eseményeket kell sorrendbe rakni. A második mondat így szól: "Kezdje a legkorábbi eseménnyel!" -- Az egyik "esemény": "Szükség lenne a ránk hagyományozott gondolatok közkinccsé tételére magyar nyelven is." Szemben mondjuk az 1984-ben adott interjúval, az említett jelenséget nehéz "eseményként" azonosítani; ebből adódik időrendi elhelyezésének ellentmondásossága is. (Ennek az ellentmondásnak a feloldására a javítókulcs képtelen.) Az általam jónak tartott megoldás ezért is tér el a hivatalostól, a szükség felmerülésének esetleges időpontjáról korábbi blogbejegyzésem harmadik bekezdésében írok részletesen.

 

Az első feladat hibája, mely nehezíti (nem lehetetleníti el) a megértést, hogy eseményként szerepelt, hogy „Az előadás élénk visszhangot keltett”. A probléma jelen esetben az, hogy előadás a megadott szövegben nem szerepel, utalás sem történik rá. Kikövetkeztethető, hogy a feladat írója egy rádióinterjúra gondolt. Ez egy komoly hiba, műfajtévesztés. Ilyen műfajtévesztést már egy érettségire készülő diáknál is komoly hibának számít. Az az ember, aki elolvasta a feladatsort, és emellett nem tűnt fel neki ez a hiba, véleményem szerint alkalmatlan egy érettségi feladatsor összeállítására. Ez a hiba kevésbé érinti hátrányosan a vizsgázókat, inkább indikátora a feladatsor színvonalának.

 

A Magyartanárok Egyesülete az ötödik feladattal szemben is emelt kifogást: A feladat az alapszövegben felsorolt tárgykörök és a szöveggyűjtemény fejezetcímeinek párosítását várja el. A feladat megoldásához nyilván segítséget nyújt az 5 tárgykör és az 5 fejezetcím, végső esetben a kizárásos alapon történő párosítást is lehetővé tevő azonos száma. Egyes címek és tárgykörök között „hívószavak” teremthetnek kapcsolatot (nemzeti sajátságaink - nemzetiségünk, szabadság - szabad nép), ám két fejezetcím esetében nincs ilyen segítség. A javítási tapasztalatok szerint az „Itt élned, halnod kell” fejezetcímet a vizsgázók jelentős része nem a Lukácsy Sándor által választott reményhez, hanem az „áldozatvállalás és a tiszta közéleti erkölcshöz” rendelte hozzá - a mondat elsődleges jelentése alapján és Vörösmarty versének ismeretében teljes joggal. Az „Itt élned, halnod kell” sor ugyanis kötelességet, erkölcsi parancsot és nem reményt fejez ki. Ha a vizsgázó így választott, az „Istenem és lelkiismeretem előtt” cím maradt számára a „szorongattatások közt erőt adó remény” tárgykör számára, ami látszólag éppoly alkalmas itt, mint a Lukácsy választotta „áldozatvállalás és tiszta közéleti erkölcs” tárgykörnél.

 

Az utolsó feladat harmadik pontjára minden józanul gondolkodó felnőtt ember ugyanazt a megoldást adta. Mint utólag kiderült, tévesen. A 10. feladatban idézetekről kell megállapítani, hogy azok a Nemzeti olvasókönyv melyik tárgyköréből származnak. A harmadik idézet így szól: „Erejének és tehetségeinek szabad kifejlesztésére egyenlő joggal bír minden egyes, amennyiben ez másoknak szabad kifejlődését nem akadályozza. Ugyanezen jog illeti mindenik nemzetiséget, s ebben áll nemzeti jogosultsága.” (Eötvös József, 1851) Ez az idézet a liberalizmus klasszikus alaptézisét állítja középpontba, mely szerint az egyénnek mindent szabad, amíg más egyén hasonló joga csorbát nem szenved. Emellett szerepel mellékesen, hogy „Ugyanezen jog illeti mindenik nemzetiséget, s ebben áll nemzeti jogosultsága.” Az idézet központi mondanivalója a liberalizmus tana, emellett, mellékesen szerepel az „ugyanezen jog” kezdetű mondat. Az idézetre pillantva és a karakterek számát figyelembe véve szintén arra a következtetésre jutunk, hogy az idézet központi témája a liberalizmus. Ennek fényében véleményem szerint akár a „szabadság és demokrácia” fejezetbe is tartozhat. A javítási-értékelési útmutató szerint viszont csak egy válasz fogadható el, miszerint ez az idézet a „béke és barátság minden néppel”fejezetbe tartozik. Én e kettő megoldás között vacilláltam, végül az előbbi mellett tettem le voksomat. Miért? Az idézet központi része a liberalizmusról szól, ez sokkalta inkább köthető a „szabadság és demokrácia” témakörhöz. Ugyan a második mondatban szóba kerülnek más nemzetiségek, de itt is más nemzetiségek jogairól van szó. Miről árulkodik ez a mondat: „ebben áll nemzeti jogosultsága”? Egy nemzet jogairól. Mikor kerül szóba egy nemzet joga? Akkor, ha annak jogai csorbát szenvednek, elnyomás alatt vannak, más nemzetek csorbítják annak jogát. Eötvös – feltételezésem szerint – a Magyar Királyság területén lévő nemzetekkel való politikai viszonyra gondolt, talán a nyelvhasználat kritikus kérdésére. Nem kerül elő sem a béke, sem a háború, sem a barátság, sem az ellenségeskedés, sem a gyűlölet. Jogról van szó, mely ideális esetben mentes mindenféle érzelemtől. Megítélésem szerint az, hogy más nemzetiségek számára milyen jogok biztosítandóak egy országon belül, az inkább a „szabadság és a demokrácia” témakörbe tartozik, nem a „béke és barátság minden néppel” témakörbe.

 

Ezek igen komoly hibák, melyeknek orvoslása az Oktatási Hivatal feladata.

 

Szólj hozzá!


süti beállítások módosítása